Osobné údaje

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. - Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke, spracovávame Vaše meno a emailovú adresu. Účelom spracovávania je vybavenie Vašej žiadosti/dopytu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať našim zákazníkom čo najviac informácii a odpovedať na ich žiadosti a dopyty, a tým získať nových zákazníkov a vykonávať predmet našej podnikateľskej činnosti čo najefektívnejšie. V praxi to znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia môže neskôr vyústiť do zrealizovania nákupu alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov. - V prípade, ak sa chcete na našej internetovej stránke zaregistrovať (vytvoriť si konto), budeme spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, heslo. Činnosť našej obchodnej spoločnosti je zameraná na veľkoobchod, t.j. naši odberatelia sú podnikateľské subjekty. Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii fakturačné údaje. Nie je však vylúčené, že registráciu si vytvorí i fyzická osoba a do formulára pre registráciu zadá namiesto fakturačných údajov svoje osobné údaje najmä adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt. Osobné údaje použijeme na to aby sa tieto údaje automaticky premietli do Vašej úhrady za nákup a nebudete ich musieť opätovne zadávať. Účelom spracovávania je vytvorenie Vášho konta a komfortnejšia realizácia nákupu na e-shope. Vytvorením konta získate zároveň prehľad o histórii Vašich objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas, ktorý nám udelíte pri registrácii. Registrácia na našej stránke podlieha schváleniu administrátora, ktorý Vám o schválení Vašej registrácii pošle upovedomenie. - V prípade, ak chcete od nás dostávať informácie o novinkách (newsletter) máte možnosť sa prihlásiť na odber noviniek na osobitnom mieste - políčko s označením "Odber newslettera". Za účelom zasielania noviniek budeme spracovávať Vašu emailovú adresu, ktorá v niektorých prípadoch môže a v niektorých nemusí spĺňať atribút osobného údaja (imaginárne emailové adresy). Účelom spracovávania bude zasielať Vám informácie o aktuálnych novinkách a akciách v našom obchode a tým Vám priniesť výhody. Právnym základom spracovávania je Vás súhlas, bez ktorého Vám novinky zasielať nebudeme a tiež oprávnený záujem na týchto informáciách. Na konci každého newslettera máte zároveň možnosť sa z odberu noviniek odhlásiť. Ak tak urobíte, newsletter Vám už zasielať nebudeme. - Na zrealizovanie nákupu tovaru v e-shope je potrebné byť zaregistrovaný. Následne nám poskytnete už len Vaše prihlasovacie údaje. Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a adresa doručenia, prípadne telefonický kontakt budú následne poskytnuté kuriérskej spoločnosti, ktorá Vám zásielku bude doručovať. V prípade, ak zvolíte platbu kartou, budeme spracovávať i číslo Vašej bankomatovej karty prípadne Vaše číslo účtu. - Sme taktiež prevádzkovateľom profilu na facebookovej stránke, ktorým Vás chceme informovať o našich aktivitách, ktoré u nás prebiehajú, uskutočnili sa alebo sú plánované. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a ktoré sami zverejníte vo svojom facebookovom profile. Vaše osobné údaje nevyužívame iným spôsobom, ako ich prehliadaním na facebookovom profile v prípade, ak nás kontaktujete správou alebo označíte, že sa Vám naša stránka páči, prípade vykonáte iný úkon prostredníctvom ktorého nám umožníte identifikovať Vás. Právnym základom je v tomto prípade Váš súhlas, ktorý ste udelili priam spoločnosti Facebook.